Başkan'ın Mesajı

Değerli İstanbullular,


Güzel şehrimiz İstanbul’un bir spor şehri haline gelmesi ve Olimpiyatlara ev sahipliği yapması en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu hedefimize ilerlerken yol haritamızı belirlemek amacıyla kapsamlı bir spor ana planı oluşturduk.


“İstanbul Kenti Spor Ana Planı”, olimpizm ve spor kültürünü geliştirmek, toplumun ruhsal ve bedensel sağlığını artırmak, sporu ve fiziksel aktiviteyi bir yaşam biçimi olarak İstanbul halkına kazandırmak için hazırlandı.


Türkiye için bir ilk olan bu planı çalıştay ve anketlerle desteklenen kapsamlı, katılımcı bir anlayışla ortaya koyduk. İstanbul Kenti Spor Ana Planı’nda dünyada olimpiyatlara aday olan diğer şehirlerin planları ve eylemleri incelendiği gibi İstanbul’un mevcut durumu da ortaya koyuluyor.


Vizyonumuz "Sporu yaşam biçimi olarak benimsemiş, yaşam kalitesi yüksek aktif bir İstanbul"dur. Bu vizyonla belirlediğimiz stratejik hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız. İnanıyoruz ki planımızı uygulamakta başarılı olacak ve İstanbul’u daha hareketli, daha zinde ve daha mutlu insanların kenti hâline getireceğiz.


Böylece Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Türk sporculuğu milletlerarası sahnede hak ettiği konumunu kazanacaktır” sözüyle işaret ettiği hedefe birlikte ulaşacağız.


Sevgi ve saygılarımla,